Onderwijsraad: begin eerder met Engels leren

Basisscholieren moeten veel eerder in aanraking komen met de Engelse taal dan nu het geval is. Een deel van de lessen zou daarom in het Engels moeten worden onderwezen.

Dat schrijft de Onderwijsraad in het advies Vreemde talen in het onderwijs, dat gisteren is aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens de raad, het belangrijkste onderwijsadviesorgaan van de regering, overschat de Nederlander zijn taalvaardigheid. „Om blijvend mee te komen in de internationale economie zijn meer en betere taalvaardigheden nodig”, aldus het rapport.

De ingrijpendste wijziging die de raad bepleit, is dat maximaal 15 procent van de lessen op de basisschool in het Engels moet worden onderwezen. Dat kan bijvoorbeeld bij gym, tekenen en voorlezen. „Onderdompeling” in het Engels zou moeten beginnen vanaf groep één of groep vijf, afhankelijk van de keuze van de school. De groepen daartussen zijn minder geschikt; kinderen zijn dan vooral bezig met leren lezen en schrijven in het Nederlands. Tot nu toe beginnen de meeste scholen in groep zeven met Engelse les.

Om het advies ten uitvoer te brengen zouden onderwijzers op de basisschool extra taallessen moeten volgen. Ook leraren op hogere niveaus moeten zich bijscholen. Meer aandacht voor Engels op de basisschool betekent immers dat middelbare scholen niet meer „vanaf het nulniveau” met Engels hoeven te beginnen.

In de grensstreken kan Engels worden vervangen door Frans of Duits. Ook Indonesisch en Hindi zouden op enkele scholen een plaats kunnen krijgen. Een aantal basisscholen is al bezig met het onderwijs in een vreemde taal. In Friesland staat een drietalige basisschool. Behalve economische motieven wijst de raad ook op sociaal-culturele motieven. In de grensstreken is het belangrijk dat mensen elkaars taal spreken.

Lees het rapport van de Onderwijsraad via: nrcnext.nl/links