nrc.nl/woekerpolis

Minister Bos wil dat de AFM onderzoek gaat doen naar de zogeheten woekerpolissen. De Kamer is hier tegen.