Na hervormingen Cuba schrapt EU politieke sancties

Na jaren onenigheid heeft de Europese Unie gisteren besloten haar beleid jegens Cuba te herzien en alle diplomatieke sancties op te heffen. Op hun top in Brussel moedigden de 27 regeringsleiders de Cubaanse leider Raúl Castro aan om door te gaan met de hervormingen die hij doorvoerde sinds hij in februari zijn zieke broer Fidel opvolgde.

De sancties werden ingesteld nadat Cuba in 2003 75 dissidenten tot lange celstraffen had veroordeeld. De meeste aandacht trok de maatregel om Europese ambassades in Havana geen functionarissen, maar dissidenten te laten uitnodigen op nationale feestdagen. Hierop bevroor het Cubaanse regime de betrekkingen met de EU.

In januari 2005 werden de sancties al ‘opgeschort’ onder druk van Spanje, dat traditioneel het Latijns-Amerikabeleid van de EU domineert. Anders dan zijn conservatieve voorganger Aznar streeft de socialistische Spaanse premier Zapatero een „kritische dialoog” met Castro na. Cuba eiste echter volledige opheffing van de sancties alvorens te willen praten. Dit stuitte op verzet van vooral de nieuwe lidstaten uit het voormalige Oostblok en ook bij bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier Merkel, die opgroeide in de DDR.

In de verklaring die de EU gisteren uitgaf, verklaart ze een politieke dialoog met Havana na te streven „die wederkerig is, onvoorwaardelijk, non-discriminatoir en gericht op het bereiken van resultaten [...] binnen het kader van de door Raúl Castro in gang gezette veranderingen”.

Onder Raúl werden de afgelopen maanden economische beperkingen geschrapt, maar politieke hervormingen bleven goeddeels achterwege. Zo zit de meerderheid van de in 2003 vastgezette dissidenten nog altijd vast. De EU roept Havana op „de mensenrechtensituatie concreet te verbeteren, onder meer door de onvoorwaardelijke vrijlating van alle politieke gevangenen”. Ook zouden internationale organisaties, zoals het Rode Kruis, toegang moeten krijgen tot Cubaanse gevangenissen.

De VS waren gisteren kritisch over het besluit. „Het verschaft het dictatoriale regime extra legitimiteit of geeft het de indruk dat doorgaan met het onderdrukken van het Cubaanse volk nu meer aanvaardbaar is dan eerst.” (AFP)