Klanten illegale prostitutie vrijuit

Den Haag, 20 juni. Klanten van illegale prostitutie moeten niet strafbaar worden. Een Kamermeerderheid verzet zich tegen een desbetreffend voornemen van het kabinet. Pagina 2