Klant illegale prostituee niet bestraft

Klanten van illegale prostitutie moeten niet strafbaar worden. Een Kamermeerderheid verzet zich tegen dit voornemen van het kabinet, zo bleek gisteren tijdens een overleg in de Kamer.

Diezelfde meerderheid wil ook niet dat gemeenten prostitutie geheel kunnen verbieden, zoals het kabinet wil.

Het kabinet bereidt een grootschalige ingreep in het prostitutiebeleid voor. De ministers Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) willen een sluitend systeem van vergunningen en registratie voor alle prostitutie om zo misbruik, mensenhandel en overlast terug te dringen. De Kamer is unaniem voorstander van die vergunning- en registratieplicht.

De voorgestelde maatregelen zijn de grootste wijziging in het prostitutiebeleid sinds het einde van het bordeelverbod in 2000. Het doel was toen prostitutie uit de illegaliteit te halen en gemeenten meer mogelijkheden te bieden de branche te reguleren en te handhaven. Maar veel gemeenten voerden nauwelijks prostitutiebeleid. Een van de gevolgen was dat een deel van de prostitutie ‘ondergronds’ ging, richting tippelzone, escortbedrijf of huiskamer. Daardoor bleven misstanden bestaan.

De ministers willen het bezoeken van prostituees zonder vergunning of registratie strafbaar maken. Maar volgens PvdA, SP, VVD, GroenLinks, D66 en de PVV is dat symboolwetgeving. De status van een prostituee zal voor een klant lastig te achterhalen zijn en verbodshandhaving is volgens deze partijen nauwelijks mogelijk.

Volgens de ministers krijgen gemeenten de mogelijkheid prostitutiebedrijven te weren, de zogeheten nuloptie. Ter Horst legde de Kamer uit dat zelfstandig werkende prostituees niet door gemeenten geweigerd kunnen worden, en dat gemeenten alleen op gronden van openbare orde, veiligheid en gezondheid een bedrijf kunnen verbieden. Verbieden op godsdienstige of morele gronden mag niet, zei de minister. De ChristenUnie vond het verzet tegen de nuloptie juist curieus. „Je mag als gemeente een circus met wilde dieren of varkensflats verbieden. Waarom dan niet ook bordelen?”

Meer over prostitutiebeleid op nrc.nl/wallen