Heeft het gymnasium inderdaad geen bestaansrecht meer? 4

In de huidige pogingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, lijkt het mij een grote stap voorwaarts om op het gymnasium Chinees en Arabisch te gaan doceren. Deze vakken bieden evenveel en meer ruimte voor filosofische, historische en culturele verdieping als Latijn en Grieks. En ze hebben het voordeel dat ze nog steeds zeer intensief gebruikt worden door grote delen van de wereldbevolking. Want laten we wel zijn: de vakken Grieks en Latijn zijn natuurlijk een relikwie uit het verleden. Wat mij betreft vergelijkbaar met de pruik in de Britse rechtzaal.

Onze kinderen gaan naar het gymnasium vanwege de hoge intellectuele en culturele kwaliteit van docenten en medeleerlingen, de strakke organisatie en discipline en de kwaliteit van het onderwijs. In die volgorde. Zeer zeker niet vanwege Grieks en Latijn. Zie het grote aantal kinderen dat geen eindexamen doet in deze vakken.

    • Jan Hulsen Bergen op Zoom