Defensie: probleem met automatiseren opgelost

Den Haag, 20 juni. Het ministerie van Defensie zegt de problemen met de automatisering van de eigen bedrijfsvoering te hebben opgelost. De volledige administratie van de krijgsmacht schakelt over naar een nieuw digitaal systeem. Hiervoor zijn de eerste stappen nu gezet. Eerder kreeg het ministerie grote kritiek van de Algemene Rekenkamer te verwerken op de interne bedrijfsvoering. Veel uitgaven bleken onvoldoende te kunnen worden verantwoord. Het zogeheten SPEER-project (Strategic Process & ERP Enabled Reengineering), dat hieraan een eind had moeten maken, liep vertraging op, maar is nu in werking getreden. Het is de bedoeling dat dit systeem in 2013 volledig in werking is getreden.