Correcties & aanvullingen

Zelfstandigen

In de rubriek Fiscaliteiten Eén belastingloket voor lastige gevallen (zaterdag 14 juni, pagina 17) komt de fiscale eis aan de orde dat zelfstandigen ten minste halve dagen als zelfstandige moeten werken. Dit is geen voorwaarde voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), waar een groot deel van het artikel over gaat. Het minimum aantal gewerkte uren van 1.225 per jaar is voorwaarde om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen.

Pépé Grégoire

In de selectie Beeldende Kunst (Cultureel Supplement, 13 juni, pagina 19) staat vermeld dat in de beeldentuinen van Château Neercanne en Sint Gerlach het oeuvre van Pépé Gregroire te zien is. Op de expositie Meesters in de beeldhouwkunst zijn echter slechts enkele beelden van Grégroire te zien. In de tuinen zijn ook werken van andere beeldhouwers te zien.

Nadere informatie op www.gallerybell-arte.com