Bos: bij 3 procent intentie melden

Aandeelhouders die een belang van 3 procent hebben in een bedrijf moeten duidelijk maken wat hun intenties zijn. Ook moeten ze aangeven of ze de bestaande strategie van de onderneming waar ze in beleggen steunen.

Minister Bos (Financiën, PvdA) bereidt wetgeving voor die dit regelt. Dat zei hij gisteren in een toespraak op een congres van de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen, een brancheclub van beursgenoteerde bedrijven. De maatregel is vooral gericht op activistische aandeelhouders. Die kunnen zich op deze manier minder makkelijk in de luwte houden en moeten in een vroeg stadium bekendmaken wat ze van plan zijn met een bedrijf.

De maatregel is strenger dan het voorstel dat de commissie-Frijns begin deze maand deed. Frijns stelde voor dat aandeelhouders duidelijkheid moesten geven bij een belang van 5 procent.

Het kabinet neemt andere voorstellen van Frijns wel over, zoals de verhoging van de drempel voor het recht om onderwerpen op de agenda van een aandeelhoudersvergadering te zetten van de huidige 1 procent naar 3 procent. De plicht om aandelenbelangen te melden gaat van de huidige 5 procent naar 3 procent.

De commissie-Frijns onderzocht of de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur drie jaar na de invoering nog goed functioneert. Frijns concludeerde dat de code onvoldoende rekening hield met de rol van activistische aandeelhouders. De code-Tabakblat gaf aandeelhouders meer rechten, maar hield nog geen rekening met activistische aandeelhouders zoals die bij bedrijven als Stork, ABN Amro en recentelijk ASMI opdoken.

Frijns adviseerde daarnaast om informatie over topbeloningen inzichtelijker en transparanter te maken en om bedrijven te dwingen concrete doelstellingen te formuleren voor het aantal vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen.