Sofia bevriest eigen EU-gelden

Bulgarije heeft gisteren besloten tientallen miljoenen euro’s subsidie van de Europese Unie voorlopig niet uit te geven naar aanleiding van verdenkingen van corruptie. Het land hoopt hiermee financiële sancties van veel aanzienlijker omvang door de Europese Commissie te voorkomen.

De Bulgaarse vicepremier Meglena Ploegtsjieva kondigde aan dat Sofia 88,4 miljoen euro aan EU-geld, bestemd voor de aanleg van wegen, zal bevriezen. Ze verwees naar een onafhankelijk onderzoek van accountancybedrijf KPMG, waaruit blijkt dat zich bij het Bulgaarse agentschap voor wegenbouw mogelijk belangenverstrengeling en onregelmatigheden hebben voorgedaan. „Helaas laat dit [rapport] ernstige problemen zien”, aldus Ploegtsjieva.

Bulgarije trad in 2007 toe tot de EU, maar het staat nog steeds onder toezicht van de Europese Commissie vanwege aanhoudende problemen met corruptie en criminaliteit. Brussel kan honderden miljoenen euro’s aan landbouw- en structuurgelden voor Bulgarije bevriezen of intrekken als het land geen vooruitgang boekt met corruptiebestrijding. De Commissie publiceert op 23 juli een belangrijk voortgangsrapport. Eerder dit jaar staakte Brussel al de subsidiëring van verschillende infrastructurele projecten in het land.

Door zelf EU-gelden te bevriezen lijkt de Bulgaarse regering te willen tonen dat het de corruptie serieus neemt. Tegelijkertijd geeft zij enkele weken voor het Commissierapport toe dat de problemen nog steeds groot zijn. Sofia heeft tot 2013 recht op ongeveer zeven miljard euro aan Europees geld. (Reuters, AFP)