Kabinet gaat 7 miljard investeren in energie

Het kabinet wil de komende jaren een bedrag van 7 miljard euro investeren in de energievoorziening. Investeringen in duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie krijgen prioriteit, om de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen. „We kunnen ons niet veroorloven opties uit te sluiten”, zei minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) gisteren bij de presentatie van de Energienota 2008 in Den Haag. Ook kernenergie wordt niet uitgesloten.

De uitdaging is een „schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening”, zei Van der Hoeven. Daarom zal tot 2011 verreweg het meeste geld – 4 van de 7 miljard – worden geïnvesteerd in duurzame energie. Ruim 1 miljard wordt gestoken in energiebesparing en 1 miljard in de vermindering van de CO2-emissie. Het kabinet wil dat in 2020 zeker 20 procent van het energieverbruik duurzaam is. Het wil door samenwerking met marktpartijen en kennisinstellingen de inzet van wind op zee, biomassa en kleinschalige decentrale technieken stimuleren. Op de Noordzee moet een ‘energie-eiland’ ontstaan waarbij energie wordt opgewekt uit het verschil tussen zoet en zout water, uit getijden, en wind.

„De hoge olieprijs, de stijgende vraag naar energie en de stijgende CO2-uitstoot dwingen Nederland tot een ingrijpende verandering van de energievoorziening”, zei Van der Hoeven. Zo zijn de prijzen voor aardgas en olie sinds 2000 verdubbeld. Ook de stijging van prijzen voor gas, benzine, diesel en elektriciteit zijn grotendeels toe te schrijven aan de stijging van de olieprijs.

Ze onderstreepte dat dit kabinet geen besluit neemt over de bouw van nieuwe kerncentrales. Het wil wel scenario’s voor kernenergie uitwerken die over twee jaar aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.