Industrie krijgt 200 miljoen extra subsidie

Het kabinet trekt tot en met 2012 ongeveer 200 miljoen euro extra uit om de industrie in Nederland te stimuleren. Dat blijkt uit de Industriebrief, die minister Van der Hoeven van Economische Zaken vandaag presenteerde. Het extra geld gaat de komende jaren vooral naar innovatiekredieten voor bedrijven en de fiscale subsidieregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO).

Van der Hoeven stelt in de jaarlijkse brief vast dat het grootste probleem van de Nederlandse industrie het gebrek aan technisch personeel is. Nog dit jaar moeten er experimenten met bedrijfsscholen komen en wil het kabinet de combinatie van scholing en werken fiscaal stimuleren.

In de brief staan bijna dertig knelpunten opgesomd die de groei van de Nederlandse industrie tegenhouden. Schaarste aan laag- en hoogopgeleid personeel, maar ook slechte bereikbaarheid van bedrijventerreinen en gebrek aan vernieuwing binnen bedrijven noemt Van der Hoeven in de brief „hardnekkige” problemen. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn te laag. Daardoor blijft de omzet van de Nederlandse industrie internationaal gezien achter, zegt zij. Sociale innovatie, dus ‘slimmer werken’, moet helpen het tekort aan arbeid te compenseren.

De extra gelden van Economische Zaken gaan vooral naar innovatiekredieten voor ondernemingen. Vanaf 2009 komt structureel 25 miljoen euro extra vrij die grotere bedrijven voor innovatie kunnen gebruiken, omdat zij daar volgens Van der Hoeven nu te weinig aan doen. In de innovatie van het midden- en kleinbedrijf investeert Economische Zaken tot en met 2011 jaarlijks 10 miljoen euro – het totale budget komt dan op 30 miljoen euro per jaar.

Daarnaast verhoogt het ministerie de subsidies voor stimulering van speur- en ontwikkelingswerk. Die bedragen lopen op van 39 miljoen in 2009 tot 115 miljoen in 2011. Dat bedrag ligt echter veel lager dan de gelden die Economische Zaken enkele jaren geleden aan de ontwikkelingsubsidies uitgaf: in 2003 kostte de WBSO nog ruim 360 miljoen euro en was de regeling de belangrijkste subsidiepot voor de industrie.

Tot slot wil het ministerie een ‘groeiversnelprogramma’ opzetten voor bedrijven en de regeldruk voor kleine ondernemingen aanpakken. Van der Hoeven wil met de gelden en regelingen de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verbeteren, waarbij zij aandacht moeten houden voor duurzaamheid en het milieu.

Lees de Industriebrief via nrc.nl/economie