En weer is Rita’s vertrouwen in mensen geschaad

Rita Verdonk beschuldigt haar voormalige adviseur en vertrouweling Ed Sinke van financiële malversaties. Ze gaf hem zelf verregaande bevoegdheden. En nu ligt hun ruzie op straat.

„Onze tegenstanders staan natuurlijk te juichen langs de zijlijn: ‘LPF-achtige toestanden bij Trots op Nederland!’” Rita Verdonk schrijft het zelf, in de nieuwsbrief waarin ze gisteren haar achterban op de hoogte bracht van de laatste onaangename ontwikkeling in haar beweging Trots op Nederland.

Bijna een maand wisten Verdonk en haar voormalige vertrouweling en adviseur Ed Sinke het verhaal achter hun breuk beschaafd binnenskamers te houden, maar nu zijn de twee dan toch openlijk met elkaar in conflict. Aanleiding is een artikel in weekblad Elsevier deze week, waarin Sinke vertelt over een maandenlange strijd over geld. Hij gaf delen van een accountantsrapport ter inzage, waarin zijn uitgaven voor Trots op Nederland ‘rechtmatig’ worden genoemd. Nogal wiedes, aldus Verdonk: dat rapport is „van Ed Sinke over Ed Sinke”.

Sinke vervulde een sleutelrol in Trots op Nederland. Formeel is hij naast voorzitter Rob Boelen nog steeds het enige bestuurslid van de Stichting Vrienden van Rita, die gelden werft via een besloten vennootschap. Bestuurder van die vennootschap, Favorita BV, is Sinke’s levensgezel Jan Arie Nieuwenhuis. Nieuwenhuis is blijkens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel als directeur zelfstandig bevoegd. Daarmee hadden Sinke en Nieuwenhuis samen verregaande bevoegdheden voor het afwikkelen van financiële zaken.

Verdonk wees Sinke aan als enige teken- en betalingsbevoegde omdat ze hem „meer dan wie ook vertrouwde”, zegt haar politiek adviseur Kay van der Linde. Volgens Verdonk gaf Sinke echter nooit inzage in de boekhouding. Na het oprichtingsfeest van de beweging op 3 april vroeg ze hem herhaaldelijk om financieel verantwoording af te leggen, maar die verzoeken werden „afgewimpeld”. De gulle gever die het openingsfeest zou sponsoren, bleek niet betaald te hebben. Een strop van dik 130.000 euro. Ten slotte huurde Sinke een accountant in, die vorige week vrijdag met goed en slecht nieuws kwam.

Het goede nieuws: er is geen cent uit de kas verdwenen, ondanks berichten in de media over verdwenen „tonnen”.

Vervolg Verdonk: pagina 3

‘Maatje’ Verdonk was niet gratis

Het slechte nieuws: de boekhouding was „zeer slordig”, aldus Verdonk in haar brief, met ontbrekende contracten en urenstaten; én, ernstiger, de zelfverklaarde vrijwilliger Sinke bleek „grote betalingen” te hebben gedaan aan een medewerkster van zijn bedrijf Aspecto, en de management-bv die hij met zijn partner Nieuwenhuis heeft. Dit kon Sinke legaal doen; vandaar dat hij nu „met het rapport [van de accountant] wappert in een poging zichzelf vrij te pleiten”, aldus Verdonk.

Volgens Van de Linde gaat het om „vele tienduizenden euro’s”. Hij erkent dat ook Jan Arie Nieuwenhuis actief is geweest voor Trots op Nederland: als directeur van Favorita BV was hij belast met het opzetten van een vrijwilligersnetwerk. Van de Linde: „Dat leverde nauwelijks iets op, maar dat is een ander verhaal. Een betaling was bespreekbaar geweest. Maar Sinke bleef steeds zeggen: we doen het gratis.” Iets wat Van de Linde niet kan zeggen, zo stelt Sinke in Elsevier: „Hij brengt extreem hoge tarieven in rekening.”

Een van Verdonks vaste uitspraken is dat ze „uitgaat van het vertrouwen in mensen”. Sinke leerde zij kennen in haar VVD-tijd; hij stond haar bij in de lijsttrekkerscampagne van 2006 en gaf ook daarna haar ambities mede vorm. Sinke was haar ‘maatje’. Nu heeft hij volgens haar haar vertrouwen dubbel geschonden: door financieel geen open kaart te spelen én door de media op te zoeken. Verdonk wil de betalingen desnoods via de rechter terugeisen, en stelt Sinke en Boelen persoonlijk aansprakelijk voor alle „materiële en immateriële schade”. En als ze nog eens met vertrouwelijke stukken naar de pers gaan, volgt er een kort geding: één ton per overtreding.

Sinke wil niet ingaan op de beschuldigingen aan zijn adres: „Ik doe niet mee aan moddergooien.”

    • Jan Meeus
    • Sandra Heerma van Voss