Deel Ieren stemde tegen EU-verdrag uit onbegrip

Vier op de tien Ieren die eind vorige week bij het referendum over het nieuwe EU-verdrag ‘nee’ stemden, deden dat naar eigen zeggen omdat ze niet begrepen waar het verdrag over ging. Dit blijkt uit een telefonische opiniepeiling in opdracht van de Europese Commissie, het bestuur van de EU, die afgelopen weekeinde werd gehouden onder tweeduizend Ieren. De tegenstemmers werd gevraagd naar de belangrijkste reden voor hun keuze.

De Commissie wilde de gegevens nog niet bevestigen, maar dagblad The Irish Times publiceerde er gisteren al over. Het is het eerste cijfermatige onderzoek naar de beweegredenen van de tegenstemmers. De Ierse regering heeft de afgelopen dagen verklaard te willen wachten met het zoeken van een uitweg uit de ontstane crisis tot duidelijk is waarom de Ieren vorige week in meerderheid ‘nee’ zeiden tegen het nieuwe EU-verdrag.

De op een na meest genoemde beweegreden voor kiezers om tegen het verdrag te stemmen was de Ierse identiteit te beschermen (20 procent). Daarna volgden ‘geen vertrouwen in politici’ (17 procent) en de Ierse neutraliteit beschermen (10 procent).

Opmerkelijk is ook dat 80 procent van de tegenstemmers wel degelijk voor EU-lidmaatschap is. De tegenstemmers waren volgens de peiling veel optimistischer over de mogelijkheid om opnieuw te onderhandelen over het Verdrag van Lissabon, dat beoogt de EU slagvaardiger en democratischer te maken. Ruim driekwart ging er vanuit dat dat mogelijk was. Slechts 40 procent van de voorstemmers achtte nieuwe onderhandelingen mogelijk.

Driekwart van de tegenstemmers meende bovendien dat hun ‘nee’ geen negatieve gevolgen zou hebben voor de Ierse economie. Zo’n 55 procent van het ja-kamp vreesde daar wel voor en 67 procent van hen meende dat de Ierse invloed in de EU door een ‘nee’ zou afnemen. Er waren meer vrouwen dan mannen tegen het nieuwe EU-verdrag. Er stemden twee keer zoveel jongeren voor het verdrag als tegen.