Crisis Zwitserse populisten

De grootste Zwitserse partij, de rechts-populistische SVP, dreigt te scheuren. In het kanton Graubünden stichten SVP-dissidenten een nieuwe partij: de Bürgerliche Partei Schweiz. Ook in andere kantons dreigen gematigde leden de SVP te verlaten.

De nieuwe partij lijkt inhoudelijk op de SVP, maar belooft gematigder standpunten over Europa en de economie. De aanleiding is een ruzie tussen de kantonale SVP-leiding in Graubünden en de landelijke leiding. Of dit een belangrijke scheuring binnen de SVP inluidt, is nog onduidelijk.

Het SVP-bestuur in Graubünden werd onlangs geroyeerd omdat het een bevel van de leider van de SVP, Christoph Blocher, had geweigerd. Blocher staat bekend om zijn stevige opvattingen en confronterende stijl. In december, toen het Zwitserse parlement als altijd de zeven ministers moest herkiezen, werd hij daarom weggestemd als minister van Justitie. In plaats van Blocher koos het parlement de gematigde SVP’ster Eveline Widmer-Schlumpf uit Graubünden. Zij stemde toe. Daarop eiste Blocher dat de SVP-top in Graubünden haar uit de partij zette. Het bestuur weigerde en werd zelf geroyeerd. Deze ‘dissidenten’ beginnen nu voor zichzelf. Widmer-Schlumpf sluit zich bij hen aan, evenals de enige andere SVP’er in de regering (waarin alle grote partijen zitten), defensieminister Samuel Schmid. Hij ligt al jaren overhoop met Blocher.

Ook onder SVP’ers in Fribourg en Bern rommelt het. Of de gematigden daar óók overstappen, is onzeker. Zij hebben genoeg van Blochers methodes, maar danken hun succes wel aan hem. Volgens politicoloog Pascal Sciarini is het voor hen politieke „zelfmoord de partij te verlaten”, ook omdat er meer rechtse partijen bestaan.