‘Btw blijft 19 procent, onenigheid over WW’

Minister Bos (Financiën, PvdA) wil de btw volgend jaar niet verhogen van 19 naar 20 procent. Maar het ministerie van Economische Zaken eist dat dit gemis aan inkomsten op een andere manier wordt gecompenseerd dan door de afschaffing van de WW-premie te schrappen.

Dat melden bronnen rond het kabinet. Economische Zaken hecht aan afschaffing van de WW-premies om de arbeidsparticipatie te bevorderen. Minister Bos zou overwegen de huidige WW-premie intact te laten. Dat zou voor minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) onbespreekbaar zijn.

Tegenvallende koopkracht, oplopende inflatie en afzwakking van de economie maken een verhoging van de btw volgend jaar onaantrekkelijk. Het kabinet staat onder druk inkomensmaatregelen te nemen nu het Centraal Planbureau heeft berekend dat de voorspelde koopkrachtstijging van gemiddeld 1 procent in 2009 zich niet zal voordoen en minima er licht op achteruit zullen gaan.

De sociale partners hebben onlangs voor afstel van de btw-verhoging van 19 naar 20 procent gepleit. De SP en VVD zijn tegen de verhoging; de fracties van de regeringspartijen CDA en PvdA willen de besluitvorming van het kabinet in augustus over de begroting voor volgend jaar afwachten.

    • Roel Janssen