Boek Copernicus 1,5 miljoen waard

NEW YORK, 19 juni. Een exemplaar van de eerste druk van het boek waarin de Poolse sterrenkundige Nicolaus Copernicus zijn revolutionaire theorie over het heelal uiteenzet, heeft bij Christie`s in New York meer dan 2,2 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) opgebracht. Dat is bijna twee keer zoveel als werd verwacht. Het boek met de titel De revolutionibus orbium coelestium (Over de omlopen van de hemellichamen), verscheen voor het eerst in 1543, het jaar waarin de in 1473 geboren Copernicus overleed. Het verhaal wil dat hij het eerste exemplaar op zijn sterfbed kreeg overhandigd. Copernicus maakte aannemelijk dat niet, zoals in zijn tijd werd gedacht, de aarde, maar de zon het middelpunt van het zonnestelsel vormt.