Advies: eerder Engels op school

Basisscholieren moeten veel eerder in aanraking komen met de Engelse taal dan nu het geval is. Een deel van de lessen zou in het Engels moeten worden onderwezen.

Dat schrijft de Onderwijsraad in het advies Vreemde talen in het onderwijs, dat vanmiddag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens de raad, het belangrijkste onderwijsadviesorgaan van de regering, overschat de Nederlander zijn taalvaardigheid. „Om blijvend mee te komen in de internationale economie zijn meer en betere taalvaardigheden nodig.”

De ingrijpendste wijziging die de raad bepleit, is dat maximaal 15 procent van de lessen op de basisschool in het Engels moet worden onderwezen. Daarbij denkt de raad onder meer aan gym, tekenen en voorlezen. Momenteel zijn op de meeste scholen alle lessen in het Nederlands. Volgens de raad moet de „onderdompeling” in het Engels beginnen vanaf groep één of groep vijf, afhankelijk van de keuze van de school. Tot nu toe beginnen de meeste basisscholen in groep zeven met Engelse les.

Om het advies ten uitvoer te brengen, zouden basisschoolonderwijzers extra taallessen moeten volgen. Ook leraren op hogere niveaus zouden zich moeten bijscholen. De intensievere aandacht voor Engels op de basisschool betekent ook dat middelbare scholen niet meer „vanaf het nulniveau” met Engels hoeven te starten.

In de grensstreken kan Engels worden vervangen door Frans of Duits. Ook talen als Indonesisch en Hindi zouden op sommige scholen een plaats moeten kunnen krijgen in het onderwijscurriculum. Een aantal basisscholen is al intensief bezig met het onderwijs in vreemde taal. In Friesland staat zelfs een drietalige basisschool.

Behalve economische motieven signaleert de raad ook sociaal-culturele motieven om kinderen eerder in aanraking te laten komen met vreemde talen. Zo is het in de grensstreken van belang dat mensen elkaars taal spreken.

Staatsecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) kon aan het begin van de middag nog niet reageren op het advies. De afgelopen tijd benadrukte ze vooral het belang van de basisvaardigheden Nederlands en rekenen op de basisschool. Gisteren werd in het debat over de commissie-Dijsselbloem, die de onderwijsvernieuwingen onderzocht, duidelijk dat het Engels omwille van die basisvaardigheden momenteel niet de hoogste prioriteit heeft van de bewindslieden.