We hoeven niet beschermd te worden tegen de wetenschap 2

Het artikel van Ger Groot blijft na lezing en herlezing een warrig verhaal. Het Holland Festival, een handvol oorlogen, prenatale selectie, alles wordt uit de kast gehaald om met een enorme woordenbrij te bewijzen dat ...ja, wat eigenlijk?

Een poging om `het cliché van de godsdienstoorlog` teniet te doen door uit de geschiedenis selectief een aantal oorlogen te plukken die niet om godsdienstige redenen werden gevoerd, mist overtuigingskracht. Daar staan vele historische gebeurtenissen tegenover die al dan niet het predikaat `oorlog` kregen, maar waarin religie een grote rol speelde en het aantal slachtoffers aanzienlijk was.

Men behoeft niet eens zo ver in de geschiedenis terug te gaan: Noord-Ierland waar katholieken en protestanten tegenover elkaar stonden en een dominee een prominente rol speelde in een langdurig conflict waarin men elkaar gruwelijk naar het leven stond. De Balkan met als dieptepunt Srebrenica. Het huidige Irak waar Shi`ieten en Sunnieten elkaar vanwege een religieus meningsverschil op grote schaal vermoorden. In al deze gevallen speelt godsdienst een grote rol.

Ik dichtte enige jaren geleden: ”Het geloof is zo rustgevend/ en het bevordert de eenheid want/ wie het niet met ons eens is/ maken we gewoon van kant.” Klare en duidelijke taal. In vier regels.

    • L. Meershoek den Haag