Sarkozy past strijdmacht aan nieuwe dreiging aan

President Sarkozy heeft de strategische keuzes gepresenteerd waarmee hij Frankrijk tegen de bedreigingen van deze tijd wil beschermen. Met een kleiner, mobieler leger.

Met een ingrijpende hervorming van de strijdkrachten en een herziening van haar defensiedoctrine wil de Franse regering beter voorbereid zijn op hedendaagse bedreigingen zoals terrorisme. De Franse strijdmacht moet kleiner worden, mobieler en met beter materieel uitgerust. En Frankrijk zal zijn eerder aangekondigde terugkeer in de commandostructuur van de NAVO doorzetten.

Gisteren presenteerde president Nicolas Sarkozy die plannen, neergelegd in een langverwacht ‘witboek’, dat het afgelopen jaar – in zorgvuldige afstemming met de president – is opgesteld door vooraanstaande Franse defensie- en veiligheidsdeskundigen. Het plan, dat later deze maand in het parlement besproken zal worden, schetst de defensieprioriteiten voor de komende vijftien jaar. De laatste keer dat een dergelijk document verscheen was in het begin van de jaren negentig.

De modernisering van het defensieapparaat die in de plannen centraal staat, gaat gepaard met forse bezuinigingen om nieuwe investeringen te kunnen betalen. Zo zullen er in de 320.000 man sterke krijgsmacht (de grootste in de Europese Unie) 54.000 banen worden geschrapt, verdeeld over landmacht, luchtmacht, marine en burgerpersoneel.

Tientallen militaire bases verspreid over Frankrijk zullen gesloten worden. Het witboek wees op het nieuwe strategische belang van Azië, en kondigde aan dat enkele van de vier permanente militaire bases die Frankrijk in Afrika heeft dicht moeten.

Daar tegenover staat dat de Franse militairen uitgerust zullen worden met moderner materieel, waarmee ze sneller in actie kunnen komen op grote afstand van het Franse grondgebied. Ook wordt extra geld uitgetrokken voor de ontwikkeling van satelliettechnologie (in totaal 700 miljoen euro, een verdubbeling) en voor andere versterkingen voor de inlichtingendiensten. „We moeten keuzes maken”, aldus Sarkozy.

De totale defensiebegroting zal de komende jaren, gecorrigeerd voor inflatie, gelijk blijven op 30 miljard euro (2,3 procent van het bruto nationaal product). Vanaf 2012 zal de defensiebegroting wel groeien. De beslissing om een duur vliegdekschip te bouwen is met drie tot vier jaar uitgesteld.

„Tegenwoordig is de grootste dreiging een terreuraanval”, zei Sarkozy. Maar hij sloot ook een aanval met massavernietigingswapens niet uit. Het Franse kernwapen blijft de hoeksteen van de defensiestrategie, maar daarnaast zal een zwaar accent worden gelegd op spionage en binnenlandse veiligheid.

Zo’n 10.000 militairen zullen belast worden met taken die met de nationale veiligheid te maken hebben, van terrorismebestrijding tot het voorkomen van pandemieën en computeraanvallen via internet. Binnen het Elysée zal een speciale binnenlandse veiligheidsraad worden opgezet om dit soort zaken onder leiding van de president te coördineren.

Sarkozy zei dat niets een terugkeer van Frankrijk in de militaire commandostructuur van de NAVO nog in de weg staat. In 1966 trok de toenmalige president Charles de Gaulle Frankrijk daar uit terug (al bleef het land wel lid van het bondgenootschap), om de Franse onafhankelijkheid van de Verenigde Staten te benadrukken.

De terugkeer maar een volwaardig lidmaatschap van de NAVO markeert een verzoening van Frankrijk met het Atlantisch bondgenootschap en de belangrijke rol van de Verenigde Staten in Europa. Washington juichte het Franse besluit gisteren toe.

Tegelijk wil de Franse president een nieuwe impuls geven aan de veiligheids- en defensiepolitiek van de Europese Unie – onder de verzekering dat de EU zich daarmee niet als rivaal van de NAVO opstelt. In zijn commentaar van vandaag schrijft dagblad Le Monde dat, ondanks de mooie woorden over een Europese defensie, het witboek met de toenadering tot de NAVO de ambitie heeft opgegeven om van Europa echt een grote en zelfstandige speler op defensiegebied te maken.