`Risico door traag omzetten regels EU`

Rotterdam, 18 juni. Nederland loopt serieus volksgezondheids-, veiligheids- en milieurisico`s door trage omzetting van Europese regels in nationale wetgeving. Ook de tekortschietende handhaving van Europese verordeningen (EU-regels die direct van kracht zijn en niet in nationale wetgeving hoeven worden omgezet) vormt een probleem. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in het gisteren verschenen rapport Europese regelgeving. De Rekenkamer noemt ”het slepende probleem van trage omzetting” het grootst bij Financiën, Justitie en VROM.