`Nederland loopt risico door trage omzetting EU-regels`

Rotterdam. Nederland loopt door de trage omzetting van Europese regels in nationale wetgeving serieus risico op onder meer het gebied van volksgezondheid, veiligheid en milieu. Ook de tekortschietende handhaving van Europese verordeningen, EU-regels die direct van kracht zijn en niet in nationale wetgeving hoeven worden omgezet, vormt een probleem. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in het gisteren verschenen rapport Europese regelgeving. Handhavingsinstanties op het gebied van milieu, volksgezondheid of voedsel, weten volgens de Rekenkamer vaak niet precies welke bedrijven ze moeten controleren en hebben nauwelijks inzicht in de mate waarin deze bedrijven verordeningen naleven. Dit geldt bijvoorbeeld bij de inspectie van gevaarlijke chemische stoffen door het ministerie van VROM en het voorkomen dat dierlijke bijproducten een risico vormen voor de gezondheid van mens en dier door de Voedsel- en Warenautoriteit. Ook kan er rechtsongelijkheid voor burgers en bedrijven ontstaan en wordt de effectiviteit van Europees beleid door de trage invoering en gebrekkige handhaving aangetast. Bovendien informeren ministers de Tweede Kamer onvoldoende over de voortgang en resultaten.