Kritiek Kamer op ‘gegoochel’ van Bos

De Tweede Kamer plaatst grote vraagtekens bij financiële afspraken die gemaakt zijn tussen minister Bos (Financiën, PvdA) en minister Eurlings (Verkeer, CDA). Verschillende fracties noemen de begrotingsmethoden van Bos ondoorzichtig. De minister van Financiën blijkt onlangs 1 miljard euro uit het zogeheten FES, een aardgasbatenfonds, te hebben toegezegd aan Eurlings in ruil voor 400 miljoen opbrengsten uit Schiphol van het ministerie van Verkeer. Beide bedragen waren bedoeld om te investeren in de infrastructuur in de regio Amsterdam.

Ewout Irrgang (SP) noemt de manoeuvre van Bos „budgettaire hocus pocus” omdat FES-gelden buiten de begroting blijven. De Kamer heeft daar geen zicht op. Hij vindt de gang van zaken „ondoorzichtig en voor de Kamer moeilijk te controleren”. Het CDA deelt die mening. Kamerlid Maarten Haverkamp wil „zwart op wit” hoeveel geld er nu naar de infrastructuur gaat.

De gemeente Amsterdam is boos en vindt dat er afspraken worden geschonden. Wethouder Freek Ossel laat via zijn woordvoerder weten dat Amsterdam er vanuit blijft gaan dat het superdividend van 400 miljoen dat de staat van Schiphol krijgt naar de Amsterdamse infrastructuur gaat. Zo stond dat in het regeerakkoord.

Volgens Minister Bos kwam minister Eurlings 1 miljard tekort en is het bedrag bedoeld voor investeringen in de infrastructuur in de regio Amsterdam. Onduidelijk is echter waarvoor het geld precies dient; er zijn plannen voor de aanleg van wegen, spoorlijnen, uitbreiding van de Zuidas in Amsterdam en verbetering van de leefbaarheid in de regio Diemen, Muiden en Weesp. Volgens minister Bos is het beter als collega Eurlings de Kamer zelf informeert over de besteding van het geld. Volgens de woordvoerder van Eurlings wordt „de invulling” met Prinsjesdag bekendgemaakt. „Bos gaat echt niet zomaar een ongedekte cheque uitschrijven.”

De extra miljard euro hangt samen met de verkeersplannen die Eurlings vorig najaar aankondigde voor de verbreding van de A6 en gedeeltelijke overkapping van de A9 in de regio Amsterdam. Voor de plannen voor de infrastructuur in deze regio was al 4,5 miljard euro gereserveerd door Eurlings’ voorganger Karla Peijs (CDA). Maar Eurlings had aan 3,5 miljard genoeg.

De VVD vindt daarom dat Eurlings zich het bos in heeft laten sturen. Frans Weekers: „Uiteindelijk is voor infrastructuur minder geld beschikbaar dan leek uit de tekst van het regeerakkoord”. Irrgang prijst Bos voor de afspraken met de minister van Verkeer. „Eurlings is blij gemaakt met een dooie mus en loopt 400 miljoen mis.”