Ka binet: 7 mld in energie investeren

Het kabinet wil de komende jaren een bedrag van 7 miljard euro investeren in de energievoorziening. Investeringen in duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie krijgen prioriteit, om de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen. „We kunnen ons niet veroorloven opties uit te sluiten”, zei minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) vandaag bij de presentatie van de Energienota 2008 in Den Haag. Ook kernenergie wordt niet uitgesloten.

De uitdaging is een „schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening”, zei Van der Hoeven. Daarom zal tot 2011 verreweg het meeste geld – 4 van de 7 miljard – worden geïnvesteerd in duurzame energie. Ruim 1 miljard wordt gestoken in energiebesparing en 1 miljard in de vermindering van de CO2-emissie. Het kabinet wil bereiken dat in 2020 zeker 20 procent van het energieverbruik duurzaam is. Het wil door samenwerking met marktpartijen en kennisinstellingen de inzet van wind op zee, biomassa en kleinschalige decentrale technieken stimuleren. Op de Noordzee moet een ‘energie-eiland’ ontstaan waarbij energie wordt opgewekt uit het verschil tussen zoet en zout water, uit getijden, en wind.

„De hoge olieprijs, de stijgende vraag naar energie en de stijgende CO2-uitstoot dwingen Nederland tot een ingrijpende verandering van de energievoorziening”, zei Van der Hoeven. Zo zijn de prijzen voor aardgas en olie sinds 2000 verdubbeld.

Ze onderstreepte dat dit kabinet geen besluit neemt over de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat is afgesproken in het regeerakkoord. Wel wil het kabinet scenario’s voor kernenergie in Nederland uitwerken die over twee jaar aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Ook wil het kabinet geen besluit nemen dat het voor een volgend kabinet onmogelijk maakt tot nieuwe kerncentrales te beslissen, zei Van der Hoeven.

Kernenergie is nu goed voor 4 procent van de elektriciteitsproductie in Nederland, door de centrale in Borssele. Daarnaast wordt kernenergie geïmporteerd uit Frankrijk en België (5 procent van het elektriciteitsverbruik). Een mogelijke nieuwe kerncentrale in Nederland zou pas na 2020 operationeel kunnen zijn, blijkt uit de Energienota.