Eén `expatloket` voor arbeidsmigranten

AMSTERDAM. Buitenlandse arbeidsmigranten die naar Amsterdam komen, kunnen voortaan bij één loket hun formele zaken regelen. In een `Expatcenter` in het World Trade Center kunnen nieuwe buitenlandse werknemers zich melden voor een verblijfsvergunning en gemeentelijke registratie. Het loket is een proef van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Met het loket willen de instanties het voor buitenlandse werknemers aantrekkelijker maken zich in Nederland te vestigen. Per jaar vestigen zich tussen de 3.000 en 10.000 buitenlandse werknemers in en rond de hoofdstad.

De actiesite van Amerikaanse vakbond vind je op budwatch.com