Collega’s waarderen ‘politiek instituut’

Fractieleiders van andere partijen in de Tweede Kamer hebben vooral met waarderende woorden gereageerd op het terugtreden van Jan Marijnissen als SP-fractieleider.

Voor PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer was het besluit als een grote verrassing gekomen. „Het is en blijft een markante man, die een soort vaderfiguur is in de Tweede Kamer. Op de dag dat iemand stopt, moet je vooral stilstaan bij zijn verdiensten en daar heb ik respect voor. Zijn vertrek is jammer, want ik had graag nog een robbertje met hem gevochten.” Hamer nodigde Marijnissen onlangs uit om meer samen op te trekken in de Kamer: „Maar dat is niet afhankelijk van de persoon. Ik blijf graag in gesprek met de SP, dan gaan we met zijn opvolger een kopje koffie drinken.” De PvdA waardeert het besluit van Marijnissen om aan te blijven als Kamerlid.

Premier Balkenende (CDA) zei de betrokkenheid en inzet van Marijnissen te waarderen. Hij haalde een Kamerdebat over respect in de samenleving aan. „Ik voelde dat er een snaar was geraakt en we het over één zaak hadden.”

Arie Slob van de ChristenUnie noemde het besluit „zeer verrassend, maar als je wil vertrekken, is het altijd goed zelf het moment van je vertrek te bepalen”.

Geert Wilders zei: „De PVV en de SP komen allebei op voor de gewone man.” Wilders zei van Marijnissen geleerd te hebben niet bang te zijn in het debat en te praten in een taal die de mensen snappen.

GroenLinks-leider Femke Halsema noemde Marijnissen een politiek instituut: „Sinds ik begon in de politiek waren er altijd twee zekerheden. Het CDA regeert en Jan Marijnissen leidt de SP.”

Halsema zegt dat ze haar SP-collega zal missen. „Het is jammer voor de linkse politiek. We hebben veel samen opgetrokken tegen de kabinetten-Balkenende. Ik heb ook veel plezier met hem gehad.” De interrupties in de Kamer van Marijnissen omschreef ze als „dat langzame drafje van achteruit de zaal, onderwijl zijn jasje dichtknopend, dat wijde armgebaar aan de interruptiemicrofoon waardoor je wist dat hij begon aan een uitgebreide uiteenzetting over de verworvenheden van de naoorlogse verzorgingsstaat. En hoe die te grabbel worden gegooid.”

VVD-fractievoorzitter Mark Rutte zei „zeer op Marijnissen te zijn gesteld”. „Inhoudelijk ben ik het met hem oneens, maar ik heb enorme waardering voor hem als collega.” Bij de SP vallen „man en partij samen”. Hij heeft de SP naar zijn evenbeeld gevormd, aldus Rutte.

Samen met de SP trok de VVD vorig jaar op tegen plannen van de PvdA voor de ‘Bos-belasting’ (de belasting voor 65-plussers met een aanvullend pensioen). „We hebben veel gelachen, hij is een aangenaam persoon.”

D66-leider Alexander Pechtold wees erop dat de SP „nu moet laten zien dat ze zonder hem kan”. Hij noemt hem een geduchte collega: „Als hij naar de interruptiemicrofoon liep, dacht ik altijd: oeps, pas op.”