AFM gaat onderzoek woekerpolis doen

Minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) haalt het onderzoek naar beleggingsverzekeringen weg bij onderszoeksinstituut IFO en laat het afronden door de Autoriteit Financiële Markten. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is de vraag of met dit AFM-onderzoek verzekerden kunnen achterhalen of zij een woekerpolis hebben, een beleggingsverzekering waarbij de verzekeraar veel te hoge kosten in rekening brengt. Er zijn in Nederland ongeveer 6,5 miljoen beleggingsverzekeringen. De Tweede Kamer en belangenorganisaties van verzekerden hadden verzocht dat namen van verzekeraars en polissen die als woekerpolis zijn te kenschetsen, zullen worden genoemd. De minister heeft dat eerder toegezegd.

In het rapport dat de AFM in oktober klaar denkt te hebben, zal een overzicht worden gegeven van de markt en haar ontwikkeling tussen 1995 en 2000, schrijft Bos. Er zal bovendien een algemene productbeschrijving worden gegeven van de belangrijkste soorten beleggingsverzekeringen en de werking van deze producten. En er komt een overzicht van vijftig producten die een indicatie moeten geven van wat er in de markt beschikbaar is. Maar de minister stelt dat dit overzicht „niet aan iedere Nederlander inzicht zal bieden in het verwachte resultaat van zijn of haar eigen product”.

In de afgelopen weken ontstond tussen het ministerie van Financiën en het IFO een ruzie, omdat de deadlines voor het onderzoek niet werden gehaald. Het IFO weet dat aan een gebrek aan medewerking van de verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars ontkende dat. Minister Bos schrijft in zijn brief niet op zoek te willen naar schuldigen. Hij wil vooral dat er nu snel een onderzoek wordt afgerond.

De vraag is of de AFM de meest geschikte instantie is, omdat de toezichthouder vaak gebonden is aan geheimhouding. Bos stelt in zijn brief echter nadrukkelijk dat het onderzoek buiten de wettelijke toezichtstaken van de AFM valt. Daardoor zou de toezichthouder ook namen kunnen noemen, maar hij kan nu geen informatie bij de verzekeraars opeisen. Mogelijk krijgt het IFO nog wel een rol.

De woekerpolisaffaire werd in 2006 aan het rollen gebracht, nadat een rapport uitlekte waarin de AFM constateerde dat verzekeraars veel te hoge kosten rekenden bij beleggingsverzekeringen.