4 Expositie

Blaeu bracht de wereld in kaart

Atlas Maior

Amsterdam: aula Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties. Tijd: 10.00-1700u.

In de Gouden Eeuw kwamen de handel en zeevaart in Amsterdam tot grote bloei, waardoor het wereldbeeld steeds verder verbeterde. In de ontwikkeling van dat wereldbeeld speelde de Amsterdamse cartografie een grote rol. Een hoogtepunt vormde de Atlas Maior of Grooten Atlas, bijna zeshonderd kaarten in negen tot twaalf delen. De Amsterdamse kaartenmaker Joan Blaeu bracht de Atlas Maior, die is opgenomen in de Historische Canon van Nederland, in 1662 op de markt.