Spoor kampt met veel grote storingen ICT

Het Nederlandse spoor heeft, meer dan in het buitenland, te kampen met veel grote storingen die het gevolg zijn van ICT-problemen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Minister Eurlings (CDA) stuurde vanmorgen dit onderzoek naar ICT-problemen bij ProRail naar de Tweede Kamer. ProRail is het staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het spoor, de verkeersleiding en de capaciteitsverdeling onder de vervoerders. NS is de grootste van circa dertig spoorvervoerders.

ProRail is in de loop der jaren gebruik gaan maken een reeks verschillende ICT-systemen. In vergelijking met Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland doen zich in Nederland veel storingen van meer dan een half uur voor met het leidingsysteem, aldus het onderzoek. Zo’n storing treft vaak duizenden reizigers, omdat dan de hele treinenloop in de war raakt. Zo deed zich in februari een grote storing voor bij Rotterdam, waardoor in die regio urenlang geen treinverkeer mogelijk was.

Minister Eurlings schrijft de Tweede Kamer dat ProRail thans actie onderneemt om het aantal grote storingen te voorkomen. Mede gezien „de maatschappelijke impact” vindt hij dat van groot belang. ProRail moet van Eurlings wel een langetermijnvisie op dit onderwerp ontwikkelen.

Het functioneren van ProRail staat al enige tijd ter discussie. Reizigersorganisatie Rover riep Eurlings onlangs op twintig ProRail-managers te ontslaan wegens wanprestaties. Eurlings, die ook een onderzoek naar het algeheel functioneren van ProRail naar de Kamer stuurde, vindt dat niet nodig, maar er is „nog veel werk aan de winkel”. Met het aantal kleine storingen gaat het wel de goede kant op; in 2007 zijn deze sterk afgenomen. Ook met de veiligheid op het spoor gaat het goed.

De top van ministerie en ProRail zijn het oneens over de rol die de spoorbeheerder precies heeft. Het ministerie ziet ProRail als publieke dienstverlener. Volgens het ministerie is sprake is van een relatie tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer. ProRail ziet zichzelf als „een maatschappelijke onderneming” die zelfstandig kan opereren met andere inkomstenbronnen. Eurlings zegt hierover nog gesprekken te hebben met ProRail. Donderdag is in de Kamer een debat over ProRail en NS.