SEO: dring bonus van tussenpersoon terug

AMSTERDAM. Het systeem waarbij financiële tussenpersonen bij de verkoop van complexe verzekeringsproducten worden betaald op basis van omzetgerelateerde bonussen, moet worden teruggedrongen. Dat stelt het onderzoeksbureau SEO na studie. Volgens het SEO kan deze wijze van belonen nadelig zijn voor consumenten, omdat tussenpersonen daarbij minder impulsen zouden hebben om klanten op maat te bedienen.