Onderzoek: schaf bonus voor verzekeringsadviseurs af

Verzekeraars moeten ophouden met het betalen van omzetbonussen aan assurantietussenpersonen. Dat systeem van beloning is niet in het belang van de klant; die betaalt er wel voor, maar heeft er geen rechtstreeks belang bij. Dat stelt het economisch onderzoeksbureau SEO in het gisteren gepresenteerde rapport Inzicht in belonen. Dit onderzoek is in opdracht van de verzekeraars en financiële tussenpersonen verricht.

Er is toenemende politieke en publieke kritiek op de ondoorzichtige en veelal te hoge kostenstructuur van financiële producten als hypotheken en daaraan gerelateerde beleggingsverzekeringen. Nieuwe wetgeving moet met ingang van 2009 leiden tot volledige transparantie van de hoogte en het soort beloningen van tussenpersonen.

Met het gisteren gepubliceerde onderzoek beogen verzekeraars en intermediairs inzicht te krijgen in het huidige beloningssysteem, en tot verbetering daarvan te komen. Het SEO stelt voor om het bestaande systeem van bonusprovisie af te schaffen, waarbij verzekeringsmaatschappijen tussenpersonen belonen op basis van totale omzet of afzet. In plaats daarvan zou er een systeem moeten komen waarbij tussenpersonen direct door hun klanten worden betaald voor hun advies.

Het SEO denkt dat de consument pas over een jaar of drie klaar is voor de directe betaling voor financieel advies. Op dit moment zijn klanten er „nog niet van doordrongen” dat advies van een tussenpersoon „niet gratis” is. De komende jaren, denkt het SEO, zullen er verschillende beloningsmodellen naast elkaar blijven bestaan. Intermediairs zien liever niet dat er in de toekomst maar één manier van belonen verplicht wordt gesteld. Het SEO berekende dat verzekeraars jaarlijks tussen de 90 en 160 miljoen euro aan bonusprovisie aan tussenpersonen uitkeren.

In een eigen reactie laten de twee brancheorganisaties van financiële tussenpersonen weten niet voor volledige afschaffing van het bonussysteem te zijn. Zolang de bonussen de tussenpersoon stimuleren om goed en efficiënt te werken, en de omvang en aard ervan aan de klant worden uitgelegd, „kan er nauwelijks discussie zijn”. „Er is niets pervers aan als een middenstander een hogere beloning van een leverancier ontvangt, indien hij meer zaken doet met die leverancier.”

Lees meer over beleggingsverzekeringen op nrc.nl/woekerpolis