Mulisch zond boek naar Castro

Schrijver Harry Mulisch heeft de Cubaanse leider Fidel Castro in oktober 1968 een boek met handgeschreven opdracht gestuurd. Het gaat om een exemplaar van Het woord bij de daad, het boek waarin Mulisch uiting gaf aan zijn bewondering voor de Cubaanse revolutie. De tekst is in het Spaans en luidt in vertaling: „Opgedragen in bewondering aan commandant Fidel Castro, die met zijn Cubaanse volk een sprong voorwaarts heeft gemaakt, niet van honderd maar van duizend jaar!” Het boek dook onlangs op tijdens een taxatiedag aan de Universiteit van Amsterdam. De eigenaar kocht het tijdens een recente vakantie in de Cubaanse hoofdstad Havana voor drie pesos. De waarde van het boek wordt nu op 2.500 euro geschat. Of het exemplaar Castro ooit bereikt heeft, is onbekend. Mulisch bezocht de Cubaanse leider in 1967 en 1968. (NRC)

Bekijk een foto van de opdracht via nrcnext.nl/links