Hoe kan ik op slimme wijze geld schenken?

Ben Siegmund (64) en zijn echtgenote Adele uit Moergestel willen hun zoons, voordat deze 35 worden, eenmalig ‘een bedrag’ schenken. Zij willen weten of ze dat kunnen doen zonder het geld daadwerkelijk over te dragen. „Als dit mogelijk is, wat zijn dan de gevolgen voor hen en onze inkomstenbelasting?”

De Belastingdienst staat een eenmalige, onbelaste schenking toe van ouders aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar van 22.379 euro (tarief 2008). Dat mag ook een zogenoemde papieren schenking zijn. Dat betekent dat de ouders de beschikking erover houden. Ouders kunnen hiervoor kiezen als zij niet voldoende liquide middelen hebben om de schenking in geld te doen, bijvoorbeeld als het geld in een huis zit.

Bij de belastingaangifte moeten de ontvangers de schenking vermelden, waarbij ze een beroep doen op de eenmalige vrijstelling.

Aan een papieren schenking zijn wel voorwaarden verbonden. De ouders moeten bij de notaris vastleggen dat zij een schuld aan hun kinderen hebben, te voldoen na hun overlijden. De ouders moeten tot hun dood jaarlijks rente over de schuld betalen, anders accepteert de fiscus de schuld niet. In die zin kan de rente op zichzelf, als het om een flinke schenking gaat, al een aardige douceur zijn, want de kinderen betalen daarover geen belasting. Voor de ouders is de rente niet fiscaal aftrekbaar.

De consequenties voor de inkomstenbelasting: bij de schenker komt de schuld in box 3, bij de kinderen staat die als vordering vermeld. De ouders betalen dus over hun vermogen minus de schuld aan de kinderen 1,2 procent rendementsheffing, de kinderen betalen vermogensrendementsheffing over de vordering.

Afgezien van de eenmalig vrijgestelde schenking mogen ouders hun kinderen jaarlijks onbelast een bedrag toestoppen (4.479 euro in 2008). Daaraan is geen leeftijdsgrens verbonden. Voordeel van schenkingen bij leven is dat de erfenis kleiner wordt en de kinderen na overlijden van de ouders minder successierechten hoeven te betalen. Voor deze jaarlijkse, vrijgestelde schenking is de papieren vorm minder interessant, omdat de notariskosten relatief hoog zijn.

Natuurlijk is het toegestaan je kinderen meer te schenken dan het vrijgestelde bedrag. Maar dan moeten de ontvangers wel schenkingsrechten betalen over wat zij meer krijgen dan de vrijstelling. Dat kan echter nog altijd voordeliger zijn dan de successierechten die ze er later over moeten afdragen. De tarieven nemen namelijk toe naarmate het bedrag van de schenking of erfenis hoger is. Schenkingsrecht betalen over meerdere, kleinere bedragen kan gunstiger zijn dan successierechten betalen over de hele hap.

Bovenstaande regels zijn overigens waarschijnlijk nog maar een jaar of twee van toepassing, want staatssecretaris De Jager van Financiën (CDA) werkt aan een nieuwe successiewet. Hoe die er precies zal uitzien, is nog onbekend.

Marike Kerbert

Zelf een vraag? Mail dan naar nextgeld@nrc.nl

    • Marike Kerbert