Glen Mills gaat door met omstreden ‘holding’

De Glen Mills-school voor heropvoeding van criminele jongens houdt vast aan de omstreden methode van holding (vasthouden) om in noodgevallen agressieve jongens te kalmeren. De school zegt geen alternatieven te hebben, zoals een isoleercel.

Daarmee reageert ze op het gisteren op internet gepubliceerde zwartboek van Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP). Zij sprak 25 leerlingen, ouders en (oud-)medewerkers van Glen Mills over de cultuur op de school.

Een woordvoerder van de school omschrijft holding als een manier om „een jongen die door het lint gaat” met zijn handen op de rug op de grond te leggen. Volgens Van Velzen wordt holding te pas en te onpas toegepast. „Ook als een pupil helemaal niet agressief is.”

Officieel mag een open jeugdinrichting als Glen Mills de methode niet toepassen. Jeugdgevangenissen en gesloten jeugdinstellingen mogen dat wel. Om die reden liet minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) de Kamer onlangs weten dat Glen Mills mogelijk ook de status van gesloten inrichting krijgt. Hij onderschreef de conclusies van de Inspectie Jeugdzorg dat de school de methode „terughoudend” moet gebruiken.

Van de leerlingen op Glen Mills zit 70 procent er voor straf, opgelegd door de kinderrechter. De rest is er vrijwillig of na uithuisplaatsing door de kinderrechter. De Tweede Kamer debatteert morgen met Rouvoet over de effectiviteit van de school. Volgens de leer van Glen Mills moeten de jongens elkaar met groepsdruk op het rechte pad houden. In het zwartboek schrijft Van Velzen: „Jongeren krijgen een structureel slaaptekort opgelegd. De methodiek waarbij de jongeren elkaar aanspreken op negatief gedrag, leidt tot mishandeling.” Op grond hiervan roept Van Velzen op de school, in fasen, te sluiten.

De Inspectie Jeugdzorg concludeerde in maart dat leerlingen op de Glen Mills een ‘matig risico’ lopen op onveilige situaties. Daarom zijn een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling ingesteld. Begin dit jaar bleek dat 78 procent van de ex-pupillen vier jaar na Glen Mills één of meer misdrijven heeft gepleegd. Bij andere jeugdinrichtingen is dat 58,3 procent. De hogere recidive komt volgens het onderzoek doordat deze inrichting „zwaardere jongens” behandelt.

Lees het SP-zwartboek over Glen Mills via nrcnext.nl/links