Formateur Bakker heeft een plan

De postkantoren gaan de komende vijf jaar dicht, 2.400 medewerkers moeten omzien naar ander werk. De postbodes gingen eerder dit jaar in staking wegens aantasting van de arbeidsvoorwaarden.

TNT Post zoekt de grenzen van de dynamiek in de arbeidsverhoudingen en dat geldt ook voor topman Peter Bakker.

Gisteren presenteerde een commissie onder leiding van Bakker tientallen voorstellen om de arbeidsparticipatie in Nederland te vergroten. Bakker vatte zijn opdracht ruim op: het hele palet van sociaal-economische thema’s, prikkels voor de arbeidsmarkt en scholing komt in het rapport aan bod.

Maar het gaat nog veel verder. De verhoging van de AOW-leeftijd, de ‘fiscalisering’ (betaling uit belastingen in plaats van premies van de AOW) en de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor woningbezitters neemt Bakker in één moeite mee.

Precies de onderwerpen waar kabinetsformateur Wijffels niet aan durfde, omdat de standpunten van het CDA, de PvdA en de ChristenUnie elkaar uitsloten. Bakker stelt voor er vanaf 2011 aan te beginnen. Zonder vroegtijdige verkiezingen treedt dat jaar een nieuw kabinet aan.

De aanbevelingen van de commissie-Bakker laten zich dan ook lezen als het eindrapport van de formateur van het volgende kabinet.

Bakker heeft zich de afgelopen jaren op meer terreinen van het overheidsbeleid gemanifesteerd. Zo adviseerde hij minister Hoogervorst (Zorg, VVD) in het vorige kabinet over verbetering van de logistiek in de ziekenhuizen. Ook heeft hij uitgesproken opvattingen over de bestrijding van de ellende in Afrika. Hij haalde zelfs U2-zanger Bono een keer naar TNT Post.

‘Het moet, het kan, op voor het plan’ luidde de slogan voor het Plan van de Arbeid waarmee de sociaal-democraten de werkloosheid van de jaren dertig wilden bestrijden. Het Plan-Bakker gaat over het omgekeerde vraagstuk: hoe houden werkgevers hun personeel vast in de toekomstige arbeidsmarkt waarin sprake is van een krimpende beroepsbevolking? Als de ontgroening rond 2040 op zijn hoogtepunt is, zijn er naar schatting 700.000 vacatures op zoek naar mensen om ze te vervullen.

Daarom vindt Bakker dat de kwestie van het ontslagrecht, waarover de PvdA de hakken zo in het zand heeft gezet, totaal irrelevant is. Straks worden werknemers niet ontslagen, maar gepaaid om niet te vertrekken.

Vooruitlopend hierop hanteert Bakker voor TNT Post zijn eigen strategie. Herscholing moet baanverlies opvangen. En het personeelsbestand slinkt nu al om straks geen last van het tekort aan werknemers te hebben.

Roel Janssen

    • Roel Janssen