De Ieren voelen de tijdgeest wél aan

Het onbegrip van de gevestigde Brusselse orde voor het Ierse `nee` tegen het Verdrag van Lissabon getuigt niet van veel begrip voor de tijdgeest. Deze kenmerkt zich namelijk niet door europeanisering, zoals na de Tweede Wereldoorlog, maar door mondialisering. De politieke vertaling daarvan vraagt niet om ratificering van het Verdrag van Lissabon, zoals de Ieren goed hebben aangevoeld (gelijk de Fransen en Nederlanders in 2004), maar om hervorming van de Verenigde Naties tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden.

Helaas is het initiatief voor zo`n ideëel lange termijn referendum, dat ver uitstijgt boven de materiële korte termijn belangen waar de EU primair voor strijdt, van Brussel niet te verwachten, met alle moedeloos makende consequenties van dien. Kortom, ratificatie van het Verdrag van Lissabon is niet te rijmen met het mensenrechtenideaal, waar de politiek de mond vol van heeft.

    • Wouter ter Heide