Claim prins Bernhard uit WO I was mij wel bekend

Met verbazing las ik Lambert Giebels commentaar op mijn verhaal dat Bernhard een miljoen voor Wiedergutmachung had ontvangen (NRC Handelsblad, 11 juni). Giebels heeft kennelijk niet de moeite genomen om het originele verhaal in De Republikein te lezen, maar gaat blindelings af op een bericht in NRC Handelsblad. Had hij dat wel gedaan, dan had hij kunnen lezen dat er een geannoteerde versie van mijn artikel beschikbaar is. Giebels stelt dat Wim Weenink in zijn biografie over Beyen het geval heeft aangeroerd. Dat weet ik en ik verwijs in noot 30 naar Weeninks werk. Maar er viel nog wel het een en ander toe te voegen. In mijn artikel wordt het geschraap van Bernhard in een nieuw perspectief geplaatst. Bovendien heb ik bewezen dat het miljoen uit Duitsland geen uitzondering was. Het was slechts een van de claims die de prins dankzij serviele ministers gehonoreerd kreeg zonder dat hij er enig recht op kon doen gelden. Van zijn claim op Duitsland had hij overigens al in april 1943 bij notariële akte afstand gedaan. Dat wist Giebels vast nog niet, want het stond niet in Weenink.

Gerard Aalders

NIOD, Amsterdam

    • Gerard Aalders Niod