Advies: hele zaak Lucia de B. herzien

De veroordeling van de Haagse verpleegkundige Lucia de B. wegens moord op negen ziekenhuispatiënten moet in haar geheel worden herzien. Dit adviseert de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Ook vraagt het parket bij de Hoge Raad om Lucia de B. voorlopig in vrijheid te laten. Uit eigen onderzoek was begin april al duidelijk geworden dat het parket bij de Hoge Raad om herziening zou vragen. Alleen stond nog niet vast of het hele vonnis zou moeten worden herzien of alleen een deel. Vorig najaar trok de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) dezelfde conclusie.

Uit nieuw deskundigenonderzoek blijkt nu dat het overlijden van een baby met ernstige aangeboren afwijkingen waarvoor De B. werd veroordeeld, te verklaren is door natuurlijke oorzaken. Namelijk door uitputting. De lagere rechters achten destijds echter bewezen dat het kind met digoxine zou zijn vergiftigd. Advocaat-generaal G. Knigge stelt vast dat die conclusie niet meer boven iedere twijfel verheven is. Omdat de dood van de baby aanleiding was om Lucia de B. ook te veroordelen wegens acht andere sterfgevallen, staan ook die nu ter discussie. Volgens Knigge is nu voldaan aan het juridisch vereiste van een ‘novum’, een nieuwe omstandigheid. Daarvan is sprake als de lagere rechter, indien op de hoogte, waarschijnlijk tot vrijspraak zou hebben besloten. De Hoge Raad moet nu beslissen over het verzoek tot herziening. Wordt dat overtuigend gevonden dan wordt de zaak terugverwezen naar een gerechtshof.