Aantal Poolse arbeiders gelijk

Het aantal arbeidsmigranten in Nederland uit de Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie neemt niet verder toe. In april 2008 waren er naar schatting 100.000, net als in november 2007. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Regioplan, dat gisteren door minister Donner (Sociale Zaken, CDA) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet vindt dat Nederland de Oost-Europese werknemers hard nodig heeft, onder meer in de land- en tuinbouw, bouw en transportsector. Als alleen gekeken wordt naar werknemers in loondienst, dan waren er eind maart 2008 ten minste 75.256 Oost-Europese werknemers. De arbeidsmigratie uit Roemenië en Bulgarije, landen die vanaf 2007 lid van de Europese Unie zijn, neemt wel toe. In 2007 zijn 3.654 tewerkstellingsvergunningen afgegeven, tegenover 3.005 in 2006. In de eerste vier maanden van dit jaar zette die stijging zich door. (NRC)