‘Veel hangt van de uitvoering af’

De PvdA verzette zich vorig jaar fel tegen aantasting van het ontslagrecht. Bakker laat het ontslagrecht in zijn advies vrijwel ongemoeid. Is dat winst voor PvdA-fractievoorzitter Hamer?

Minister Donner, premier Balkenende en Peter Bakker, vanmorgen in het Rotterdamse Scheepsvaart en Transportcollege, waar Bakker zijn rapport presenteerde. Foto Roel Rozenburg Rotterdam : 16.6.2008 Presentatie rapport commissie Bakker inzake arbeidsparticipatie. vlnr Donner, Balkenende en Bakker. © foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Mariëtte Hamer voerde vorig jaar, toen ze nog ‘gewoon’ Kamerlid was, een verbeten strijd met minister Donner (Sociale Zaken, CDA) over het ontslagrecht. Donner wilde moderniseren. Hamer, nu fractievoorzitter van de PvdA, vreesde een aantasting van de bescherming van werknemers. Het leidde bijna tot de val van het kabinet. Als laatste redmiddel werd er een commissie van deskundigen ingesteld. Die mocht „zonder beperkingen” advies uitbrengen over maatregelen die de arbeidsparticipatie kunnen verhogen – dus ook over het ontslagrecht.

Gefeliciteerd. Het ontslagrecht speelt geen hoofdrol in het advies.

„Daar is het mij niet om te doen geweest. Ook mijn partij wil de arbeidsparticipatie verhogen, daarom hebben wij de commissie ingesteld. In het advies van Bakker staan aanbevelingen waar het kabinet zo mee aan de slag kan. Daar ben ik erg blij mee. Op het PvdA-congres afgelopen zaterdag zei ik al: nu geen gedraal meer, het kabinet moet aan de slag.”

Vindt u dat de commissie-Bakker de gevoeligheden rondom het ontslagrecht slim heeft omzeild?

„Zo zie ik het niet. Natuurlijk heeft de commissie goed gekeken waar de politieke gevoeligheden lagen. Maar als het goed is, hebben ze toch vooral gekeken naar: hoe krijgen we meer mensen aan de slag? De visie van de commissie dat mensen ‘van werk naar werk’ moeten worden geholpen, is naar mijn idee een oprecht gevoelde mening.”

Het ontslagrecht blijft niet helemáál buiten schot. De ontslagvergoeding moet plaatsmaken voor een persoonsgebonden rugzakje voor scholing. En de preventieve toetsing van ontslag zoals we die nu kennen, door het CWI of de rechter, verdwijnt ook.

„Dat zijn geen maatregelen die het kabinet nu meteen van Bakker moet invoeren, maar meer iets om over te discussiëren voor de middellange termijn. Daarvan zeg ik alleen maar: gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Maar dat geldt voor wel meer maatregelen die de commissie voorstelt.”

U heeft gezegd dat u zich strijdbaar zal opstellen. Gaat u de strijd aanbinden over de bekorting van de werkloosheidsuitkering (WW) en het verhogen van de AOW-leeftijd?

„Ik heb op het PvdA-congres gezegd: het gaat ons om beschermen, maar ook om iedereen een kans geven op werk. Hoe je dat doet, daar moeten we goed over discussiëren. Veel hangt van de uitvoering af. Ik ga nu niet zeggen: dit voorstel van Bakker vind ik wel goed en dat voorstel niet. Daarmee zou ik de discussie op voorhand blokkeren, en dat wil ik niet.”

Denkt u dat de plannen van Bakker voldoende zijn om 400.000 menen aan het werk te helpen?

„Dat is moeilijk te zeggen, je krijgt van papier geen mensen aan het werk. Wat ik gewoon hoop, is dat het kabinet snel aan de slag gaat met een aantal maatregelen. Voor de rest zie ik het advies vooral als agendazettend. Het kabinet moet daar op een slimme manier het gesprek over in gang zetten, ook met de sociale partners. Mijn advies is: doe het stap voor stap.”

    • Claudia Kammer