Rijk ziet af van kap Schinveldse bos

De kap van veertien hectare bos in de Limburgse gemeente Onderbanken is van de baan. Het Rijk wilde de bomen aanvankelijk laten omzagen. Dat zou het starten en landen van vliegtuigen op de NAVO-basis net over de grens in Duitsland veiliger maken.

Minister Cramer (VROM, PvdA) heeft nu besloten de wettelijke mogelijkheid van het Rijk om gemeenten te dwingen tot het nemen van maatregelen van nationaal belang niet te benutten. Op grond van deze zogenoemde nimby-clausule (not in my backyard) besloot het vorige kabinet in 2005 dat een deel van het Schinveldse bos moest worden gekapt. In januari 2006 ging zes hectare ondanks fel protest van actiegroepen tegen de vlakte.

De bevolking en de gemeente kwamen in actie voor het behoud van het bos en tegen de geluidsoverlast die de AWACS-toestellen van de NAVO-basis in Geilenkirchen veroorzaken.

In overleg met staatssecretaris De Vries (Defensie, CDA) heeft Cramer vandaag bekendgemaakt dat ze van verdere procedures tegen Onderbanken afziet. Hiermee hoopt ze het vertrouwen te herstellen met de gemeente en de lokale actiegroepen.

De minister wil met de gemeente afspraken maken zodat de vliegveiligheid gegarandeerd blijft. Met de NAVO overlegt het kabinet over maatregelen om de geluidsoverlast verder terug te dringen.

Het aantal AWACS-vluchten op de NAVO-basis in Geilenkirchen bedroeg 3.600 per jaar. Dat zijn er nu 2.800. Het kabinet streeft er naar dit aantal te verminderen tot 2.600 per jaar.