PvdA maakt nu ernst met stevige aanpak integratie

Op het PvdA-congres in Breda riep partijleider Wouter Bos integratie uit tot dé sociale kwestie.

Intussen mag de PvdA-fractie zich links profileren.

Fractieleider Mariëtte Hamer, naast partijleider Wouter Bos, kijkt de zaal in. Foto Roel Rozenburg PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer hield op het partijcongres een speech die aan Churchill deed denken Foto Roel Rozenburg Breda : 14.6.2008 Partijcongres PvdA, vlnr partijleider Bos, fractieleider Hamer en partijvoorzitter Ploumen. © foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

De rangen sluiten en doorbuffelen. Geen halfhartig multicultureel gedoe als het om integratie en islam gaat. En geen concessies aan de vrijheid van meningsuiting.

PvdA-leider Wouter Bos sloot zaterdag in Breda zijn partijcongres af met een krachtige toespraak, die bedoeld leek om vraagtekens over zijn regie weg te nemen. Bos wilde niets weten van „zelfkastijding en zelfbeklag, richtingenstrijd over SP, GroenLinks en D66” en dempte eventuele paniek over slechte peilingen: de PvdA staat al enige tijd onder de twintig zetels. „Net als met het Nederlands elftal kunnen kansen keren, aldus Bos.

In het Chassé-theater ontvouwde zich de PvdA-defensie tegen de electorale dreigingen van dit moment: fractieleider Hamer blokte met een authentiek rode boodschap de SP, terwijl Bos populistisch rechts, alsmede D66 en GroenLinks voor zijn rekening nam.

De lijn van Hamer – toenadering tot de SP, geharnaste verdediging van de verzorgingsstaat – botste onlangs met de meer sociaal-liberale boodschap van staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken. In een toespraak die bol stond van Churchilliaanse steekwoorden als ‘knokken’, ‘vechten’, ‘marsroute’, ‘frontlinie’ en ‘bloedneus’, hield Hamer partijleider Bos voor dat de lage en middeninkomens niet mogen lijden onder de gevolgen van de hoge olieprijzen.

Bos zegde dat glimlachend toe, maar hij zal de rode profilering op sociaal-economisch terrein graag aan de Kamerfractie overlaten. Zelf wenst hij speelruimte te houden in het kabinet-Balkenende IV. Zijn betoog ging over integratie, islam en de vrijheid van meningsuiting.

Om de islam een plaats te geven in Nederland, zei hij, dienen we moskeeënbouw, imamopleiding en islamitische geestelijke verzorgers te accepteren. Anderzijds „tolereren we geen PvdA-politici met een discriminerende of denigrerende houding naar allochtonen, homo’s of vrouwen”. Islamieten dienen zich ook aan te passen, citeerde Bos partijgenoot Marcouch: „Liever banen dan baarden.”

Bos verdedigde het recht op spot, satire en zelfs belediging. „Integratie is de sleutelkwestie”, zei hij desgevraagd. „De taak is onze mensen terug te halen bij Rita Verdonk. Maar het vermengt zich met vragen over de vrijheid van meningsuiting, waardoor we mensen aan D66 en GroenLinks dreigen kwijt te raken. Ik wil mensen als Eddy Terstall voor de PvdA behouden.” Het partijkader klapte, tevreden over de heldere lijn van de partijtop. Is de PvdA geen debatpartij meer? Zover ging Bos niet: „Maar ik leg de lijn hier wel neer en ik ben de partijleider. Dit is het.”

    • Coen van Zwol