nrc.nl/geld

Aertjan Grotenhuis belicht de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Voor de kleine zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) is deze verklaring essentieel.