Madrid: remigratie met geld stimuleren

De Spaanse regering wil werkloze immigranten van buiten de Europese Unie aanmoedigen terug te gaan naar het land van herkomst. Bijna de helft van de 2,2 miljoen legale migranten van buiten de EU zou zonder werk zitten.

Dit heeft de regering-Zapatero dit weekeinde bekendgemaakt. De regering wil het mogelijk maken migranten de volledige werkloosheidsuitkering in twee keer uit te betalen als zij vertrekken en afstand doen van hun Spaanse werk- en verblijfsvergunning.

De voorstellen zijn een reactie op de verslechterde Spaanse economie, waaruit de groei na jaren van voorspoed de afgelopen maanden vrijwel helemaal is verdwenen. Vooral het doorprikken van de zeepbel van speculatie op de huizenmarkt heeft geleid tot veel banenverlies.

Na grootscheepse campagnes waarbij de afgelopen jaren tot twee keer toe vele honderdduizenden illegale immigranten werden gelegaliseerd, wil de regering nu stimuleren dat werkloze migranten vertrekken. In de maand april waren er 165.000 werkloze legale immigranten van buiten de EU.

Minister Celestino Corbacho (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakte bekend dat de plannen bestaan uit de uitbetaling van de opgebouwde rechten op een werkloosheidsuitkering in twee keer: veertig procent bij vertrek uit Spanje en zestig procent bij aankomst in het land van herkomst.

De vertrekkers moeten ermee instemmen dat ze gedurende ten minste drie jaar niet weer naar Spanje migreren. Keren ze na vijf jaar alsnog terug naar Spanje, dan krijgen ze voorrang bij het vervullen van vacatures. Dit omdat volgens de regering op langere termijn weer behoefte zal zijn aan werkende immigranten.