‘Liever voorzorg dan nazorg’

Reacties op het rapport van de commissie-Bakker.

CDA’er Eddy van Hijum vindt het een „rapport met lef”. „Het maakt het probleem van de arbeidsparticipatie urgent.” Hij prijst de reeks maatregelen die op korte termijn worden voorgesteld om 400.000 mensen aan het werk te krijgen in zeven jaar tijd. Het CDA heeft er geen probleem mee dat het ontslagrecht niet wordt aangepakt. „Het rapport bepleit een kanteling van nazorg naar voorzorg, met betere scholing en begeleiding. Daar staan wij volledig achter.” Het voorstel om op termijn de AOW-leeftijd te verhogen, wijst het CDA af.

Coalitiepartij ChristenUnie is ook blij met „het evenwichtige rapport”. Kamerlid Cynthia Ortega zegt: „Mensen begeleiden van werk naar werk is altijd de inzet van de ChristenUnie geweest, dus nadruk op voorzorg in plaats van nazorg heeft onze instemming.”

De grootste oppositiepartij, de SP, vindt het enige positieve dat de commissie het ontslagrecht niet wil aanpakken. Maar verder ziet SP’er Paul Ulenbelt weinig goede maatregelen waardoor er meer mensen aan het werk komen. „Het verkorten van de WW, het verlagen van het minimumjeugdloon, doorwerken tot je 67ste, het tast allemaal de zekerheden van mensen aan.” ”

De VVD vindt dat de commissie-Bakker „de hete aardappel” laat liggen, namelijk het ontslagrecht. Door dit te vermijden wordt aan het grootste struikelblok op de arbeidsmarkt voorbijgegaan: de kleinere ondernemers die geen personeel durven aan te nemen omdat het ontslagrecht te ingewikkeld is. De VVD is tegen het voorstel dat ondernemers werknemers die ze willen ontslaan een tijd in dienst moeten houden en hulp moeten bieden bij het vinden van ander werk. „Als het kabinet dit overneemt maakt het CDA weer een knieval voor de PvdA”, zegt VVD’er Stef Blok.

CNV-voorzitter René Paas vindt het vooruitzicht dat niemand werkloos hoeft te zijn prachtig, maar een kortere WW noemt hij „levensgevaarlijk”. „Een kortere WW is ouderwets en heeft nog nooit geholpen om mensen aan het werk te helpen.” In pensioenen korten ziet Paas een „hachelijke weg” die hij niemand aanraadt. Langer doorwerken is volgens hem nog lang niet aan de orde: eerst moeten Nederlanders van hun 61ste tot hun 65ste maar eens gaan doorwerken.

Agnes Jongerius van vakcentrale FNV is blij met de maatregelen die op korte termijn mensen aan het werk moeten helpen. „Als ik het kabinet zou zijn, zou ik als een speer op zoek gaan naar financiële middelen om die maatregelen te gaan nemen.” Jongerius is wel bang dat hoogopgeleiden kunnen gaan sparen van het werkbudget, terwijl lager opgeleiden steeds hun potje moeten aanspreken omdat zij meer kans lopen ontslagen te worden of weer een opleiding moeten volgen.

De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden dat het rapport-Bakker een uitdagend perspectief biedt voor de toekomst van Nederland. De hoofdlijnen van het rapport spreken hen aan, maar de werkgevers willen harde garanties van het kabinet dat kosten en administratieve lasten niet stijgen. Ook het advies over langer doorwerken „spreekt tot de verbeelding”.

Het rapport van de commissie-Bakker, eerdere artikelen over het ontslagrecht en een discussie over het rapport staan op nrc.nl/ontslagrecht