Glen Mills wijzigt aanpak agressie niet

De Glen Mills-school voor heropvoeding van criminele jongens houdt vast aan de omstreden methode van holding om in noodgevallen agressieve jongens te kalmeren.

De school zegt geen alternatieven te hebben, zoals een isoleercel. Daarmee reageert ze op het vandaag (op internet) gepubliceerde zwartboek van Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP). Zij sprak 25 leerlingen, ouders en (oud-)medewerkers van Glen Mills over de cultuur op de school.

Een woordvoerder van de school omschrijft holding als een manier om „een jongen die door het lint gaat” met zijn handen op de rug op de grond te leggen. Volgens Van Velzen wordt holding te pas en te onpas toegepast. „Ook als een pupil helemaal niet agressief is.”

Officieel mag een open jeugdinrichting als Glen Mills de methode niet toepassen. Jeugdgevangenissen en gesloten jeugdinstellingen mogen dat wel. Om die reden liet minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) de Kamer onlangs weten dat Glen Mills mogelijk ook de status van gesloten inrichting krijgt. Hij onderschreef de conclusies van de Inspectie Jeugdzorg dat de school „terughoudend” met de methode moet omgaan.

Van de leerlingen op Glen Mills zit 70 procent er voor straf, opgelegd door de kinderrechter. De rest is er vrijwillig of na uithuisplaatsing door de kinderrechter. De Tweede Kamer debatteert woensdag met Rouvoet over de effectiviteit van de school.

Volgens de leer van Glen Mills moeten de jongens elkaar met groepsdruk op het rechte pad houden. Wie fouten van anderen corrigeert, krijgt status en privileges.

In het zwartboek schrijft Van Velzen: „Jongeren krijgen een structureel slaaptekort opgelegd, nachten van 3 tot 5 uur komen erg vaak voor. De methodiek waarbij de jongeren elkaar aanspreken op negatief gedrag, leidt tot mishandeling: uren of zelfs dagen lang met gestrekte benen zittend de vloeren van het waslokaal schrobben is een veel toegepaste sanctie. Ook melden zowel personeelsleden als studenten dat jongeren voor straf dagenlang in een douche moeten zitten.” Op grond hiervan roept Van Velzen op de school, in fases, te sluiten.

De Inspectie Jeugdzorg concludeerde in maart na onderzoek dat leerlingen op de Glen Mills een ‘matig risico’ lopen op onveilige situaties. Op last van de inspectie zijn een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling ingesteld.

Begin dit jaar bleek dat 78 procent van de ex-pupillen vier jaar na Glen Mills één of meer misdrijven heeft gepleegd. Bij andere jeugdinrichtingen is dat 58,3 procent. De hogere recidive bij Glen Mills komt volgens de onderzoekers doordat deze inrichting „zwaardere jongens” behandelt.