Ergernis over Bibob is ongekend hoog

Ergernis over Bibob is ongekend hoog Illustratie Merlijn Draisma Draisma, Merlijn

Graag reageer ik op het opiniestuk van Frank Kuitenbrouwer over het oneigenlijk gebruik van de wet Bibob door de gemeente Amsterdam (nrc.next, 13 juni). Als directeur van Sociëteit De Kring in Amsterdam heb ik de laatste twee jaar twee keer met de Bibob-procedure te maken gehad. Vorig jaar omdat onze horecavergunning vernieuwd moest worden en dit jaar omdat wij een extra ruimte gaan betrekken en daarvoor twee nieuwe vergunning nodig hebben. De ergernis is tot ongekende hoogte gestegen. Nadat ik in het kader van de Bibob een kleine 240 pagina’s documenten heb moeten produceren, bleek dat onvoldoende: het werden er 367. Het gaat dan om uittreksels van de Kamer van Koophandel (KvK), kopieën daarvan, kopieën van identiteitsbewijzen van bestuurders, verklaringen van correct betalingsgedrag van ons bedrijf, jaarrapporten van ons en van de bedrijven waarbij onze bestuurders en ikzelf zijn betrokken – en ook daarvan weer uittreksels van de KvK. En ga zo maar door.

Wat mij het meest irriteert is dat de Wet Bibob nadrukkelijk stelt dat de overheid bij ernstige twijfel over de integriteit van de vergunningaanvrager nader onderzoek mag doen. De gemeente Amsterdam gaat volledig buiten haar boekje door elke vergunningaanvrager aan een onderzoek te onderwerpen. Daarmee geeft zij het signaal af dat iedereen verdacht is. Nu de Bibob-procedure ook nog eens is uitgebreid tot elke Amsterdammer die zijn huis voor meer dan een ton wil verbouwen, zijn echt alle remmen los. De gemeente gaat op de stoel zitten van de inlichtingendienst en komt daarmee niet naast maar tegenover haar burgers te staan. Een overheid die haar burgers niet vertrouwd, is zelf niet te vertrouwen.

Via mijn werk word ik herhaaldelijk uitgenodigd in commissies of werkgroepen van de gemeente zitting te nemen. Dit staat niet in verhouding tot het onderzoek dat de gemeente doet in het kader van de Bibob-wet. Mij vergaat de lust meer en meer om aan dit soort overlegorganen mee te werken. Bibob is een schande.

Jeron Halewijn, directeur De Kring, Amsterdam

Brieven en stukken graag sturen naar opinext@nrc.nl

    • Directeur de Kring
    • Jeron Halewijn