Boek Mulisch voor Fidel Castro

Amsterdam, 16 juni. Schrijver Harry Mulisch heeft de Cubaanse leider Fidel Castro in oktober 1968 een boek met handgeschreven opdracht gestuurd. Het gaat om een exemplaar van Het woord bij de daad, het boek waarin Mulisch uiting gaf aan zijn bewondering voor de Cubaanse revolutie. De tekst is in het Spaans en luidt in vertaling: ”Opgedragen in bewondering aan commandant Fidel Castro, die met zijn Cubaanse volk een sprong voorwaarts heeft gemaakt, niet van honderd maar van duizend jaar!” Het boek dook onlangs op tijdens een taxatiedag aan de Amsterdamse universiteit. De eigenaar verklaarde het tijdens een recente vakantie in Havana voor 3 pesos te hebben gekocht. Onbekend is of het boek Castro ooit bereikt heeft of dat het onderweg aan het postverkeer onttrokken is. In 1967 en 1968 bezocht Mulisch Castro enkele malen.