Allochtone leerling overgewaardeerd

Rotterdam, 16 juni. Allochtone leerlingen worden vaker dan autochtone scholieren overgewaardeerd door leraren. Het verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centrale examen is bij allochtone leerlingen gemiddeld twee keer zo groot als bij autochtonen. Dat concluderen onderzoekers van het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs. Volgens de onderzoekers belonen leraren de allochtone scholieren extra voor hun ijver. Hierdoor zouden de resultaten van hun schoolexamens 0,2 tot 0,3 punt hoger uitvallen dan de cijfers voor de centrale examens. Bij autochtone leerlingen is dit verschil gemiddeld 0,1 punt.