Zachte vormen van landwinning

Het heette lang een plan te zijn dat maar nooit werd uitgevoerd, maar langzaamaan begint het er toch van te komen. Ronald Waterman, waterstaatkundig adviseur en lid voor de VVD van de Provinciale Staten in Zuid-Holland, maakte een kwart eeuw geleden naam als bedenker van de uitbreiding van de Hollandse kust. Een plan waarover decennia lang is gepraat, maar dat er in z’n totaliteit nooit kwam. Toch begint hij zijn zin te krijgen. Er is jaren geleden al een flink stuk land aangewonnen bij Hoek van Holland, de zogenoemde Van Dixhoorn Driehoek. De Delflandse kust, tussen Hoek van Holland en Scheveningen, wordt de komende jaren verbreed om het achterland te beveiligen. Er is een Slufterdam aangelegd als eerste aanzet voor de Tweede Maasvlakte. Er komen extra duinen als compensatie voor de aanleg van dit industriële gebied. Bij IJmuiden is een fiks stuk strand gewonnen. En dan is er nog het plan voor de aanleg van de zandmotor, met steun van staatssecretaris Tineke Huizinga: een vanuit de lucht gezien paddestoelvorming stuk land voor de Zuid-Hollandse kust dat zonder ingrijpen, bij wijze van experiment, mag afkalven. „We praten wel vaak over kustuitbreiding, maar in werkelijkheid zijn we allang begonnen”, aldus ingenieur Waterman vorige week tijdens de presentatie van een boek met zijn ideeën. De techneuten hebben Waterman in de armen gesloten. Niet alleen wordt sluipenderwijs de kustuitbreiding gerealiseerd, het gebeurt steeds vaker volgens het principe ‘bouwen met de natuur’. Dat wil zeggen gebruik makende van in de natuur aanwezige materialen, krachten en interacties. Waterman werd tijdens de presentatie geprezen door watermanagers en ingenieurs die zich hebben bekeerd tot de soft approach. „De Nederlandse waterbouwkundige traditie van terpen, dammen, dijken en drooglegging wordt meer en meer gecombineerd met ‘zachte’ vormen van bescherming en landwinning, in harmonie met de natuur en de zee”, constateert Deltares, het onderzoeksinstituut op watergebied in Delft. Wetenschappelijk directeur Huib de Vriend: „We moeten leren denken vanuit het natuurlijk systeem en de techniek aanpassen aan de draagkracht van het natuurlijke systeem.” Nederland strijdt niet meer tegen het water. Nederland stoeit ermee.

Arjen Schreuder

    • Arjen Schreuder